Obec Hrušová

Vyhledávání:

 

 Svoz komunálního odpadu

 

 Svozový den:
 PÁTKY V LICHÝCH TÝDNECH
 (počínaje 7. 1. 2022) 


 SVOZ VELKÉHO ODPADU:

 12. 9. 2023

Zájmová sdružení

Počasí v Hrušové


Projekty

publicity-1-220

publicity-2-220

Povinné informace

PDF Tisk Email

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.

Název

Obec Hrušová

2.

Důvod a způsob založení

Obec Hrušová vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Josef Fendrych- starosta
Sylva Řeháková - místostarosta
Ludmila Kozáková - účetní, ohlašovna

3.1.

 

Ludmila Kozáková - účetní, ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Obec Hrušová
Hrušová 94
565 55 Hrušová

Kancelář mobil: 732 848 420
Starosta mobil: 603 149 756
Místostarosta mobil: 608 534 863
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internet. stránky: www.hrusova.cz
Datová schránka: 66ma3pp

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obec Hrušová
Hrušová 94
565 55 Hrušová

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Hrušová
Hrušová 94
565 55 Hrušová

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Pondělí přítomnost starosty 17.30 - 19.30

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář mobil: 732 848 420
Starosta mobil: 603 149 756
Mobil místostarosta: 608 534 863

4.6.

Adresa internetové stránky

www.hrusova.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.8.

Další elektronické adresy

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.

Bankovní spojení

název banky: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu/kód banky: 1283377389/0800

6.

00854034

7.

DIČ

-

8.

Dokumenty

Úřední deska

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Hrušová
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2019

- Přiznání k poplatku psa v pdf. zde >>

- Odhlášení psa z evidence v pdf. zde >>

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz (samostatný web v novém okně)

Záchranný kruh (řešení krizových situací)

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obecně závazné přihlášky a nařízení obce naleznete zde:

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

Závazná pravidla pro přidělování volných bytů obce Hrušová

Nařízení obce č. 5/2016 - Tržní řád

Řád veřejného pohřebiště

Právní předpisy k dispozici na OÚ v úředních hodinách.

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Hrušová poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023

18.

Odpovědi na žádosti
o informace podle zákona č. 106/199 Sb.

2018
2. 1. 2018
5. 4. 2018
2019
18. 8. 2019
2020
2021
2022
5. 1. 2022
2023
2024

Právní předpisy k dispozici na OÚ v úředních hodinách.

 
joomla templateinternet security reviews

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

© Obec Hrušová, powered by bm_cz
University template joomla by internet security review