Obec Hrušová

 

 Svoz komunálního odpadu

 

 Svozový den:
 PÁTKY V LICHÝCH TÝDNECH
 (počínaje 7. 1. 2022) 


 SVOZ VELKÉHO ODPADU:

 12. 9. 2023

Zájmová sdružení

Počasí v Hrušové


Projekty

publicity-1-220

publicity-2-220

e-podatelna

PDF Tisk Email
Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 (kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb), zřizuje Obecní úřad v Hrušové elektronickou podatelnu.


Písemné žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze zasílat elektronickou poštou na adresu

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
nebo osobně či pozemní poštou na datových nosičích (flash disk, CD-ROM, DVD-ROM). Adresa pro osobní doručení je uvedená v kontaktech.
 
Elektronická podatelna Obecního úřadu přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Informace o tom, jak získat tento certifikát, jsou uvedeny na adrese http://www.ica.cz .
 
Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že podání doručené v elektronické podobě nebo jeho část je nečitelné, datová zpráva neobsahuje platný kvalifikovaný certifikát nebo že datová zpráva neobsahuje adresu veřejně přístupného seznamu kvalifikovaných certifikátů a jednoznačné identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu, postupuje se podle příslušných ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících odstraňování vad podání (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.).

Informace došlé na Obecní úřad elektronickou poštou, které nejsou podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech (elektronicky nešifrované):

  • Word s příponou .doc .rtf
  • Excel s příponou .xls
  • Acrobat Reader s příponou .pdf
  • jako prostý text (CP 852, 1250) s příponou .txt
  • www dokument s příponou .html .htm
  • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .gif .jpg .png .tif

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

V žádném případě nepřipojujte spustitelné soubory (jako např. *.exe *.com *.vbs atd.), budou okamžitě při zjištění jejich výskytu smazány.

Pokud chcete předat svá data komprimovaně, vytvořte ZIP archiv nebo RAR archiv (nikoliv však samorozbalovací archiv).

 

Pokud nevlastníte elektronický podpis, můžete využít tento kontaktní formulář >> 

Jeho prostřednictvím můžete zaslat na Obecní úřad Hrušová datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu.

 
joomla templateinternet security reviews

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

© Obec Hrušová, powered by bm_cz
University template joomla by internet security review